Adriatic Gate Container Terminal

pruža usluge pomorskog kontejnerskog terminala vezane prvenstveno za pretovar i skladištenje kontejnera,
ali također i dodatne usluge poput usluga skladištenja i CFS-a (Container Freight Station – punjenje i pražnjenje kontejnera). Sve usluge vezane su uz kontejnere i robu koja se u njima prevozi:

  • Ukrcaj i iskrcaj kontejnera sa/na kontejnerske brodove
  • Zaprimanje i isporuka kontejnera sa/na kamione
  • Zaprimanje i isporuka kontejnera sa/na željeznicu
  • Punjenje i pražnjenje robe u/iz kontejnera
  • Asistencija prilikom carinskih pregleda, carinske plombe
  • Skladištenje robe

Ovaj dokument detaljno opisuje sve operativne procese na AGCT-u, što pridonosi našem cilju da našim klijentima pružimo najbolju moguću uslugu na optimalno učinkoviti način. Sve procedure vezane uz brodove i teret obavljaju se putem NAVIS-a (operativnog sistema za upravljanje radom terminala). Svi interni procesi, kao i procesi interakcije sa trećim stranama koji su potrebni za osiguravanje nesmetanog i jasnog tijeka kontejnera kroz AGCT također su opisani. Glavne stranke uključene u ovu interakciju su brodari (lokalni agenti i planeri brodova), špediteri i željeznički operateri/agenti.

 

Operativni priručnik za korisnike