AGCT svojim klijentima može ponuditi slijedeće usluge na skladišnom prostoru, vezane uz carinske inspekcije:

 • Asistenciju pri pregledu kontejnera na skladištu ili na kamionu, što uključuje uklanjanje plombe, otvaranje/zatvaranje kontejnera, plombiranje
 • Uzorkovanje na skladištu,što uključuje uklanjanje plombe, otvaranje/zatvaranje kontejnera, uzorkovanje tereta, plombiranje (uključujući asistenciju, radnu snagu i opremu do maksimalno 30 minuta)
 • Pražnjenje/Punjenje kontejnera
  • Potpuno – potpuno pražnjenje/punjenje tereta iz kontejnera (uključujući asistenciju, radnu snagu i opremu)
  • Djelomično - Djelomično pražnjenje/punjenje tereta iz kontejnera (uključujući asistenciju, radnu snagu i opremu)
  • Plombiranje kontejnera

Prisutnost BIP (Border Inspection Point) stanice – veterinarsko-fitosanitarne granične inspekcijske postaje na terminalu, omogućuje AGCT-u da bude prva luka ticanja za sav teret životinjskog ili biljnog porijekla namjenjenom ljudskoj prehrambenoj potrošnji. Ovakav se teret prije izlaza iz luke mora provjeriti od nadležnih službi - veterinarskih i fitosanitarnih inspekcija, pri čemu AGCT nudi svoju asistenciju.

Detaljan opis procedura za rad GCP (BIP) Rijeka sa pošiljkama koje podliježu veterinarsko-zdravstvenom pregledu na kontejnerskom terminalu Brajdica, Rijeka

 

Pregledi se vrše u koordinaciji sa nadležnim inspekcijskim službama:
Veterinarska inspekcija

Ela Boljat

 • Viši granični veterinarski inspektor
 • Granična postaja Luka Rijeka
 • Telefon:+385 (0)51 452 295
 • E-mail: ela.boljat@dirh.hr
Fitosanitarna inspekcija

Mladenka Vuksan

 • Viši granični fitosanitarni inspektor
 • Granična postaja Luka Rijeka
 • Telefon:+385 (0)51 422 805
 • Telefon:+385 (0)51 377 197
 • E-mail: fitoinspekcija.rijeka@dirh.hr
Sanitarna inspekcija

Ivica Delonga

 • Viši granični sanitarni inspektor
 • Granična postaja Luka Rijeka
 • Telefon:+385 (0)51 377 101
 • E-mail: ivica.delonga@dirh.hr