Slijedom odluke Porezne uprave Republike Hrvatske (RH) od 16. srpnja 2014. godine, omogućeno je puštanje robe u slobodan promet uz oslobađanje od plaćanja PDV-a, ukoliko je roba namijenjena primatelju u drugoj državi članici Europske unije (EU). Strani primatelji robe – porezni obveznici u drugim zemljama članicama EU to će pravo ostvarivati putem poreznog zastupnika kojeg će imenovati u RH. Ovom se odlukom otvaraju nove mogućnosti za akviziciju tereta te se podiže konkurentnost riječkog prometnog pravca.