Brodar CMA CGM objavljuje unaprijeđenje tjednog servisa ADRINAF, gdje uvodi novu luku Alger u Alžiru.

 

Nova rotacija luka: KOPER / VENICE / RIJEKA / BAR / MALTA / SKIKDA / ALGER / MALTA / ANCONA

 

U prilogu mapa ADRINAF servisa:

adrinaf_1.pdf