Poštovani klijenti i korisnici AGCT-a,

 

Obavještavamo Vas da je u cilju ubrzanja carinske procedure na kontejnerskom terminalu i samim time povećanja protočnosti otpreme kontejnera, Carinska služba za RGP Luka Rijeka predvidio promjene u ustroju i organizaciji rada koji mijenja dosadašnji proces i lokacije carinskih službi na terminalu. Prema navedenom, od 18. 08. 2014. Adriatic Gate Container Terminal u suradnji s Carinom RH i Lučkom Upravom Rijeka započinje s novom regulacijom prometa unutar terminala. Otvara se novo parkiralište za kamione u neposrednoj blizini nove zgrade na istočnom ulazu. To parkiralište biti će namjenjeno vozačima koji imaju potrebu sređivanja carinske dokumentacije a vrijeme dozvoljenog parkiranja ograničeno je na 15 minuta. Na parkiralištu u blizini rentgena i nadstrešnice koje je do sada imalo tu svrhu obavljati će se isključivo parkiranje kamiona koji imaju potrebu za carinskim pregledom kontejnera. Svako drugo parkiranje vozila na terminalu, nažalost, više neće biti dozvoljeno.

 

Nova procedura preuzimanja PUNIH kontejnera u uvozu bi bila kako slijedi:

1. Vozač po ulasku na AGCT ukrcava kontejner te odlazi riješiti carinsku dokumentaciju uz asistenciju špeditera ili samostalno u zgradu na novom ulazu! Predviđen je privremeni parking kamiona iznad zgrade na platou slagališta između ograde i mostnih dizalica (RTG-a) na način da je srednja traka prolazna, a lijeva (uz RTG-e) i desna (uz ogradu) su predviđene za parking. Površine na kojima je dopušteni parking su označene zelenom bojom. Kako bi se omogućio nesmetan promet ostalim vozilima lijeva traka (uz RTG) je kraća i prekinuta na mjestu raskršća sa unutarnjom prometnicom među blokovima. Umoljavamo vozače da parkiraju samo ukoliko cijeli kamion stane na zeleno označeni parking.

2. Parking je predviđen samo za kamione koji rješavaju carinsku dokumentaciju te je privremenog karaktera, maksimalno stajanje je 15 minuta. Osigurane su stepenice na dvije lokacije za silazak do zgrade carine te će u navedenom vremenu od 15 minuta biti moguće pristupiti rješavanju dokumentacije na način da će se dobiti riješeni papiri (zelena ruta), te će kamion bez zadržavanja moći i morati odmah proslijediti prema izlazu i napustiti terminal.

3. U slučaju da carina predvidi dodatni pregled kontejnera/robe, kamion će se uputiti na pregled koji se nalazi na dosadašnjoj lokaciji ispod nadstrešnice.

 

Kako bi nova procedura bila primijenjena uz minimalni utjecaj na odvijanje operacija i unutrašnjeg prometa na terminalu, umoljavaju se vozači da poštuju smjerove prometa unutar terminala kao i pravila ponašanja, te da se neopravdano ne zadržavaju na terminalu.

U prilogu Vam dostavljamo i novi Pravilnik o pravilima ponašanja u prometu na kontejnerskom terminalu s pripadajućim kratkim uputama za vozače kamiona.

 

U svrhu poboljšanja sigurnosti i povećanja protočnosti kamiona i roba nadamo se suradnji u provedbi novih pravila ponašanja na obostrano zadovoljstvo.

 

Vaš AGCT Team.