Prošli smo tjedan na AGCT-u ugostili praktikum za studente Pomorskog fakulteta u Rijeci kako bismo im predstavili tipični radni dan kontejnerskog terminala i upoznali ih sa svim uključenim operativnim procesima. Iako je isprva planiran kao posjet studenata terminalu, zbog situacije i valjanih mjera praktikum smo morali održati kao on-line događaj.

Praktikum je organiziran u okviru projekta PANDORA (Promicanje izvrsnosti vještina za tržište rada kroz institucionalizaciju stručne prakse u pomorskom obrazovanju). Odaziv je bio vrlo dobar, sudjelovalo je preko 40 studenata s Pomorskog fakulteta u Rijeci.

Nakon uvodne riječi naše direktorice URLJP Ivane, naš voditelj operative Milan je predstavio Operativni centar i podjelu uloga u njemu. Nakon toga, Iva, koordinatorica prodaje posjetila je svaki odjel unutar Operativnog centra i intervjuirala sljedeće: Matea u ime planera broda, Teu u ime intermodalnih planera i upravljanja slagalištem kontejnera, Anitu u ime administracije i korisničke podrške, te na kraju Adriana u ime CFS & generalnog tereta.

Cilj je bio studentima predstaviti niz različitih aktivnosti i uloga koje se svakodnevno odvijaju na kontejnerskom terminalu, upoznajući ih sa svim različitim procesima koji su uključeni.

Povratne informacije učenika bile su sjajne, a nadamo se da ćemo neke od njih u budućnosti vidjeti i kao svoje kolege.